Specjaliści

Nasz zespół tworzą lekarze, których główną specjalizacją jest laryngologia (otorynolaryngologia). Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, kompleksowo rozwiązujemy wszystkie problemy związane z górnymi drogami oddechowymi i narządami głowy i szyi. W naszej klinice przyjmują również lekarze takich specjalności, jak: audiologia i foniatria, alergologia, ultrasonografia, medycyna estetyczna.

Zobacz więcej

Konsultacje

Konsultacje laryngologiczne obejmują dokładny wywiad lekarski i badanie fizykalne, które umożliwiają zebranie wszystkich informacji niezbędnych do postawienia diagnozy oraz dalszego ewentualnego leczenia. Podczas konsultacji laryngologicznych przeprowadzane jest badanie endoskopowe z możliwością wizualizacji dla pacjenta, co zwiększa możliwości wykrycia zmian chorobowych.

Zobacz więcej

Zabiegi

Poza wszechstronną diagnostyką i leczeniem zachowawczym, zapewniamy również leczenie chirurgiczne. Specjalizujemy się w minimalnie inwazyjnych zabiegach endoskopowych, w tym endoskopowe zabiegi w obrębie ślinianek podżuchwowych i przyusznych. Dysponujemy również najnowszą technologią endoskopowego udrażniania zatok przynosowych – tzw. balonoplastyką.

Zobacz więcej

Nasze placówki

Warszawa
Władysława Broniewskiego 3
01-785 Warszawa, Polska

Wyznacz trasę

Warszawa
ul. Pory 78
02-757 Warszawa, Polska

Wyznacz trasę

Badania słuchu w klinice Optimum

Audiometria impedancyjna

pozwala w nieinwazyjny i obiektywny sposób ocenić stan ucha środkowego. Audiometria impedancyjna najczęściej wykorzystywana jest w diagnostyce zaburzeń czynności trąbki słuchowej, wysiękowego zapalenia ucha środkowego, otosklerozy oraz w diagnostyce różnicowej niedosłuchów typu odbiorczego.

Otoemisje akustyczne DPOAE

obiektywna i szybka metoda pomiaru, nadająca się do badania pacjentów w każdym wieku, szczególnie jako badanie przesiewowe u małych dzieci i noworodków. Pozwala rozpoznać już niewielkie ubytki słuchu charakterystyczne dla początkowej fazy głuchoty.

Audiometria tonalna i słowna

audiometria tonalna jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości. Celem badania jest ustalenie progu słyszenia. Słowna jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną.

Test drożności trąbki słuchowej

Badanie umożliwia ocenę stanu ucha środkowego i drożności trąbki słuchowej. Uzupełnienie AI.

Baza wiedzy

Opinie Pacjentów