23 sierpnia 2022
#Blog

Terapia Crafta - wielokierunkowe leczenie bólu

Na czym polega terapia metodą CRAFTA?

Metoda CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy – Akademia terapii czaszkowo twarzowej) jest jedną z metod terapii manualnej, skupiającą się na bólu i dysfunkcji w obrębie czterech obszarów:
 • czaszkowo – żuchwowego;
 • czaszkowo – twarzowego;
 • czaszkowo – szyjnego;
 • czaszkowo – nerwowego;
Metodę Crafta, opracowaną przez prof. Harrego von Piekartza w latach 90. XX wieku, cechuje kompleksowe podejście do pacjenta. Dzięki ścisłej współpracy specjalistów z różnych branż, takich jak: stomatologów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, logopedów, ortodontów czy też gnatologów, możliwy jest pełniejszy obraz diagnostyczny i krótszy, bardziej skuteczny proces leczenia.

Zastosowanie terapii metodą Crafta

 • zaburzenia w obrębie oka – jak np. ból w obrębie oczu, przekrwienie lub nadwrażliwość na światło;
 • bóle głowy, czoła i skroni, bóle migrenowe oraz typu zatokowego, zapalenia i pseudo zapalenie zatok, nawracające stany zapalne;
 • bóle zębów, ich zaciskanie lub zgrzytanie (bruksizm);
 • klikanie, przeskakiwanie żuchwy;
 • zaburzenia przełykania, problemy otwieraniem i zamykaniem ust;
 • bóle gardła bez infekcji, uczucie „guli w gardle”;
 • problemy połykania, mimiki, oddychania, fonacji;
 • bóle szyi, barków, pleców;
 • drętwienie rąk, palców;
 • zaburzenia w obrębie uszu – szumy uszne, problemy ze słuchem, nawracające stany zapalne, bóle uszne bez infekcji.
Kluczowe jest usunięcie przyczyny, a nie samych objawów.
W codziennej praktyce lekarze i terapeuci przyjmują pacjentów skarżących się na różne dolegliwości. Często ludzie ci mają również inne zaburzenia, które pozostają niezauważone. Pacjenci nie wspominają o nich podczas badania, nie traktując ich jako istotnych i powiązanych z dolegliwością, którą przyszli leczyć.
Dlatego też, w metodzie CRAFTA, duży nacisk kładzie się na dokładny i szczegółowy wywiad, co niejednokrotnie pozwala znaleźć źródło objawów, ale także daje wgląd w leżące u podstaw procesy patobiologiczne. Terapeuci CRAFTA są przeszkoleni do przeszukiwania, wyżej wspomnianego, szerszego kontekstu, obszarów czaszkowo-szyjnych, czaszkowo-twarzowych, skroniowo-żuchwowych, kręgosłupa, klatki piersiowej i połączeń nerwowych czaszkowego układu nerwowego. Po przeprowadzeniu wywiadu, problem zostaje poddany dogłębnej analizie. Następnie terapeuta formułuje hipotezy dotyczące potencjalnych przyczyn oraz ocenia wpływ i trafność hipotetycznych źródeł, przeprowadzając badanie fizykalne. W pierwszej kolejności badanie fizyczne skupia się na funkcji szczęk, czaszki i nerwów twarzy i czaszki. Dodatkowo terapeuta może zdecydować o zbadaniu kręgosłupa, obręczy barkowej i bioder.
Celem jest znalezienie nieprawidłowości, które są istotne dla diagnozowanego problemu. Po ich wykryciu, zostaje przedstawiony plan leczenia. Zabiegi składają się z technik terapii manualnej w rejonie głowy, twarzy i szyi, uzupełnionych dodatkowymi ćwiczeniami, w tym także oddechowymi, ogólno-usprawniającymi, równoważnymi, oporowymi (siłowymi) czy też mimicznymi. Dopełnieniem powyższego są ćwiczenia i zalecenia, jakie pacjent otrzymuje do domu. Mają one na celu zmianę nawyków, zapobieganie nawrotom i sytuacjom wywołującym ból oraz przyspieszenie procesu leczenia.
W Klinice Optimum współzależności pomiędzy różnymi układami w organizmie są punktem wyjścia do znalezienia przyczyny, a następnie do jej leczenia. W Optimum terapeuci, są w stanie rozpoznać i zbadać, często pomijane procesy patofizjologiczne w oparciu o metodę CRAFTA.