Diagnostyka zaburzeń połykania

Zaburzenia połykania (dysfagia) to utrudnione przechodzenie pokarmów z jamy ustnej do żołądka.

Zaburzenia połykania mogą występować w sytuacjach:

  • choroby ośrodkowego układu nerwowego (niektóre postacie udaru, guzy mózgu, choroby rdzenia, stwardnienie rozsiane, niedokrwienie). W takiej sytuacji często współwystępują inne objawy przemawiające za mózgowym pochodzeniem trudności połykania, np. zaburzenia mowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia równowagi;
  • choroby dotyczące układu mięśniowego czy nerwów obwodowych (zapalenia mięśni, cukrzyca);
  • guzy krtani, z chrypką poprzedzającą wystąpienie trudności połykania, choroby tarczycy z jej powiększeniem i często objawami nadczynności (drżenie rąk, wzmożona pobudliwość nerwowa);
  • uchyłki w górnej części przełyku z przykrym zapachem z ust, będącym następstwem fermentacji treści zalegającej w uchyłku.

Leczenie dysfagii w Klinice Optimum w Warszawie polega na ocenie endoskopowej gardła i przełyku i jest wykonywana przez dr n. med. Barbarę Jamróz, która zdobyła wiedzę z zakresu endoskopowej oceny zaburzeń połykania (FEES) pod patronatem European Society for Swallowing Disorders.

Leczenie dysfagii w Klinice w Warszawie

Klinika Optimum oferuje również leczenie dysfagii i rehabilitację dla osób z zaburzeniami połykania. Zespół rehabilitacyjny składa się z lekarzy następujących specjalizacji: neurologa, laryngologa, radiologa, fizjoterapeuty i logopedy.