Dr n. med.

Krzysztof Byśkiniewicz

Pulmunolog

Specjalizuję się w leczeniu bezdechu sennego i chorób płuc. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie. Jestem laureatem nagród JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za dzialalność naukową i dydaktyczną.

Potrzebujesz konsultacji?

Zadzwoń 222 500 500

Wykształcenie

 • 2004 r. – Specjalizacja z zakresu chorób płuc
 • 2001 r. – II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
 • 2000 r. – Obrona pracy doktorskiej, temat „Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą nCPAP”.
 • 1995 r. – I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
 • 1985-1991 r. – Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski


Doświadczenie zawodowe

 • IX 2022-obecnie Centrum Medyczne Medicenter, Konsultant Pneumonolog w ramach kontraktu z NFZ
 • IX 2009- obecnie Szpital Medicover, Konsultant Pneumonolog
 • IV 2005 r. – obecnie Centrum Medyczne Enel-Med S. A., Konsultant w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych, Kierownik Poradni Leczenia Bezdechu Sennego
 • I 2005 r. – VI 2010e Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Konsultant medyczny
 • IX 2001 r. – IV 2008 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie , Adiunkt, Kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
 • IX 1996 r. – IX 2001 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie, Asystent
 • IV 2004 r. – IV 2005 r. Centrum Medyczne Damiana, Konsultant w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych
 • II 1994 r. – III 2004 r. Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów, Konsultant w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych
 • X 1992 r. – IX 1996 r. Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Warszawie, Asystent


Języki obce

 • Angielski – bardzo dobry
 • Rosyjski – bardzo dobry


Przynależność do towarzystw naukowych

 • European Respiratory Society
 • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Snem


Dorobek naukowy

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chorób wewnętrznych i chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń oddychania podczas snu.

Udział w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych połączony z prezentacją prac własnych.

Szkolenia i kursy

Wykładowca na kursach i  szkoleniach lekarzy specjalizujących się z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chorób płuc i alergologii.

Nagrody

 • 1996 r. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za osiągnięcia naukowe.
 • 1997 r. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za osiągnięcia dydaktyczne.

Zainteresowania            

Podróże, kultura śródziemnomorska.