Dr n. med.

Adam Fangrat

Ultrasonografista, Pulmonolog, Internista

Od 2006 roku zajmuję się diagnostyką ultrasonograficzną dorosłych i dzieci, posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.

Potrzebujesz konsultacji?

Zadzwoń 222 500 500

O mnie

Wykonuję badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, szyi, piersi, moszny, Doppler tt. szyjnych i kręgowych, dodatkowo biopsje cienkoigłowe celowane narządów położonych powierzchownie

Wykształcenie

 • W 1997 roku lekarz – Akademia Medyczna w Warszawie – Wydział Lekarski.
 • W 2003 roku – tytuł inżyniera informatyka w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. W 2004 doktor nauk medycznych Akademia Medyczna w Warszawie.
 • W 2005 roku specjalista chorób wewnętrznych.
 • W 2008 roku specjalista chorób płuc. 2012 roku Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.

 

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1997 – 1999 asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • W latach 1998 – 2007 asystent/adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.
 • W latach 2007 – 2013 zastępca ordynatora/ordynator w II Oddziale Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Gastroenterologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

 

Zainteresowania

stolarstwo, modelarstwo

Działalność naukowa

Publikacje

 • E. Lesiak-Cyganowska, A. Fangrat, J. Komender: Testing of collagen dressing as a substrate for in vitro cells growth. Polish Journal of Immunology 1995, 20, 430-433.
 • K. Madaliński, K. Dzierżanowska-Fangrat, A. Fangrat: Role of viruses in the ethiopathogenesis of rheumatic diseases. Alergia, Astma Immunologia 1999, 4(1), 38-40.
 • D. Dzierżanowska, K. Dzierżanowska-Fangrat, A. Fangrat, K. Madaliński: Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych. Zakażenia szpitalne pod red. D. Dzierżanowskiej, α-medica press 1999.
 • Grubek – Jaworska Hanna, Fangrat Adam: Rapid assays for the detection of Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria. Terapia 2000;8; 28 – 32.
 • Fangrat Adam: New diagnostic tools for detection of tuberculosis. Nowa Klinika 2000;7;337-341.
 • Kumor M. Przybyłowski T., Maskey – Warzęchowska M.,Hildebrand K., Fangrat A., Bielicki P., Górska K., Kościuch J., Kucińska J. Chazan R. Powtarzalność pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydechowym (FENO) przeprowadzonego z wykorzystaniem zestawu NIOX u zdrowych osób. Pneumonol Alergol Pol. 2004; 72 (9-10): 395 – 399.
 • Maskey – Warzęchowska M., Przybyłowski T., Hildebrand K., Kumor M., Górska K., Fangrat A., Kucińska J., Kościuch J., Chazan R. Wpływ zaostrzenia astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Pneumonl Alergol Pol. 2004; 72 (5-6): 181 – 186.
 • Fangrat A. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy. Pneumonologia Praktyczna. Red R. Chazan. a-medica press, 2005
 • Grubek-Jaworska H., Fangrat A. Diagnostyka zakażeń układu oddechowego. Pneumonologia Praktyczna. Red R. Chazan. a-medica press, 2005
 • Fangrat A., Walkiewicz R., Safianowska A., Grubek – Jaworska H., Chazan R. Identyfikacja gatunkowa prątków z rodzaju Mycobacterium na podstawie analizy polimorfizmu genu hsp-65 z użyciem techniki PCR-RFLP. Pneumonol Alergol Pol. 2006, 74, 95 – 100.
 • Fangrat A., Domagała – Kulawik J., Krenke R., Safianowska A., Walkiewicz R., Chazan R. Gruźlica węzłów chłonnych rozpoznana na podstawie badania materiału z biopsji cienkoigłowej. Pneumonol Alergol Pol. 2006, 74, 126 – 128.
 • Hildebrand K., Krenke R., Przybyłowski T., Fangrat A., Górska K., Chazan R. Wpływ bronchoskopii na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym. Pneumonol Alergol Pol. 2006, 74(1): 26 – 31
 • Przybyłowski T. Bielicki P., Kumor M., Hildebrand K., Maskey – Warzęchowska M., Fangrat A., Górska K., Korczyński P., Chazan R. Tlenek azotu w powietrzu wydechowym u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu. Pneumonol Alergol Pol. 2006, 74 (1): 21 – 25.
 • Przybyłowski T., Krenke R., Fangrat A., Nasiłowski J., Grabczak EM., Styczyński G., Pruszczyk P., Krawczyk M., Chazan R. Gas exchange abnormalities in patients listed for liver transplantation. J Physiol Pharmacol 2006; 57; Suppl 4: 313 – 323.
 • Krenke R., Przybyłowski T., Hildebrand K., Fangrat A., Górska K., Barnaś M., Chazan R. The effect of fiberoptic bronchoscopy on exhaled nitric oxide. J Physiol Pharmacol 2006; 57 Suppl 4: 183 – 190.
 • Fangrat A. Zakażenia szpitalne wywoływane przez prątki atypowe i prątki gruźlicy. Patogeny Zakażeń Szpitalnych pod red. Danuty Dzierżanowskiej, α-medica Press 2007.
 • Grabczak E., Krenke R., Jeleńska M., Komarow I., Ambroziak U., Fangrat A., Chazan R. Krwisty wysięk parapneumoniczny jako pierwszy objaw hemofilii B u 64 – letniego mężczyzny. Pneumonol. Alergol. Pol 2009; 77(3): 320 – 326
 • Korczyński P. Krenke R., Fangrat A., Kupis W., Orłowski T.M., Chazan R. Acute respiratory failure in a patient with spontaneous esophageal rupture (Boerhaave syndrome) Respir Care 2011; 56 (3): 347 – 350.

 

Wystąpienia naukowe

 • 2022 wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates – Erasmus University of Kuopio Finlandia ,
 • 2004 Annual Congress European Respiratory Society – Identification of species of tuberculous and nontuberculous mycobacteria based on the hsp-65 gene polymorphism.

 

Kursy i szkolenia

 • USG w pediatrii – kurs praktyczno – teoretyczny dla początkujących i średniozaawansowanych RSU– 10-24.11.2017
 • Współczesna ultrasonografia w diagnostyce gruczołu krokowego RSU – 16-18.11.2018
 • EUROSON 30 kongres EFSUMB i 14 Naukowy Zjazd PTU w Poznaniu– 06-09.09.2018
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa USG w nefrologii i transplantologii RSU. 29-31.03.2019
 • Ultrasonografia noworodkowa dla początkujących. 13-14.06.2019 USG Trener
 • Ultrasonografia noworodkowa dla zaawansowanych . 12-13.09.2019 USG Trener
 • Diagnostyka ultrasonograficzna wątroby, układu wrotnego i naczyń trzewnych . 12-13.12.2020
 • I Toruńskie Dni Ultrasonograficzne Diagnostyka Twarzoczaszki i Szyi
 • XV Naukowy Zjazd PTU 10 – 11 września 2021
 • Ultrasonografia w diagnostyce żył 29-31.10.2021 RSU
 • USG przezciemiączkowe, kanału kręgowego oraz szyi w pediatrii CEDUS – 04-05.03.2022

 

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Ultrasonografii, EFSUMB – European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology