Dr n. med.

Dana Pavlovschi

Specjalista audiologii i foniatrii

Do moich głównych zainteresowań należą szeroko rozumiana audiologia i otoneurologia, diagnostyka i leczenie schorzeń takich jak zawroty głowy, niedosłuchy różnej etiologii, szumy uszne, przerost migdałka gardłowego i wysiękowe zapalenia uszu. Przyjmuje dzieci od narodzin i osoby dorosłe.

Potrzebujesz konsultacji?

Zadzwoń 222 500 500

Doświadczenie zawodowe

 • 2022/04-obecnie Lekarz specjalista w poradni Nobilismed sp. z o.o. ul. J. Chrościckiego 44/46 lokal 13; 02-421 Warszawa
 • 2019/11-obecnie Lekarz-specjalista w poradni Otolaryngolodzy24 sp. z o.o. ul Wołoska 18, 02-675 Warszawa
 • 2019/09-2021/03 Zatrudnienie w ramach specjalizacji w trybie rezydentury z Audiologii i Foniatrii w Zespole Oddziałów Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.
 • 2018/02-2019/07 Lekarz w Audical Centrum Medyczne – Edyta Hetman ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa
 • 2016/10-2019/07 Lekarz w poradni Wide Med Care sp. z o.o. przy ul. Wiertniczej 135A, 02-952 Warszawa
 • 2016/02-2019/09 Zatrudnienie w ramach specjalizacji w trybie rezydentury z Audiologii i Foniatrii w Ośrodku Otorynolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, aleja Dzieci Polskich 20, 00-999 Warszawa
 • 2014/03-2015/11 Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w Centrum Słuchu i Mowy Spółka z o.o. w Kajetanach ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn.
 • 2012/11-2014/10 Specjalizacja z otorynolaryngologii na katedrze Otorynolaryngologii Państwowego Uniwersytetu Medycyny i Farmacji „Nicolae Testemitanu”, Kiszyniów, Mołdawia. Zaliсzyłam egzamin przejściowy na III rok studiów specjalistycznych z oceną 10 (w skali od 1 do 10).
 • 2009/08-2011/11 Pielęgniarka na oddziale reanimacji i terapii intensywnej Szpitalu Instytutu Pomocy Doraźnej, ul. Toma Ciorbă 1, MD-2004, Kiszyniów, Mołdawia, www.urgenta.md. Podstawowy zakres wykonywanych prac i obowiązków: pielęgnacja chorych w pooperacyjnym okresie, opieka nad chorymi w stadium terminalnym; asystowanie przy małych zabiegach chirurgicznych, przy reanimacji.

Wykształcenie i odbyte szkolenia

 • 2021/10/08 Uzyskany stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność: otorynolaryngologia
 • 2018/12-06/2021 Wszczęcie i realizacja postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
 • 2016/02-03/2021 Specjalizacja w trybie rezydentury w dziedzinie Audiologii i Foniatrii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, aleja Dzieci Polskich 20, 00-999 Warszawa (02/2016-09/2019) oraz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (09/2019-03/2021)
 • 2014/10-10/2015 Staż podyplomowy w Samodzielnym Publiczny Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, Wynik LEKu 65,10%.
 • 2013/10-2014/05 Nostryfikacja dyplomu lekarza na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz.
 • 2006/09- 2012/06 Studia medyczne na wydziale lekarskim Państwowego Uniwersytetu Medycyny i Farmacji „Nicolae Testemitanu” w Kiszyniowie, Mołdawia, z wykładaniem dwujęzycznym (pierwsze trzy lata studiów w języku rosyjskim, następne trzy – w rumuńskim), ze średnią oceną za egzamin państwowy 8,40, oraz ogólną średnią za studia 8,92. ( EQF poziom 7)
 • 2003/08 –2006/06 Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Puszkina w Nowych Anenach, ul.Kiszyniowska, Mołdawia, klasa o profilu realnym, ze średnią 9,56.

Publikacje naukowe

 1. Pavlovschi Dana, Pavlovschi Iana, Tugui Elena Abstract: „Spleen injure treatment results analysis”, Abstract book of the 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, Chisinau, Republic of Moldova, may 17-19, 2012, p.181
 2. Tugui Elena, Pavlovschi Dana, Pavlovschi Pavel. Contemporary treatment of hiatal hernia nd gastroesophageal reflux disease // MedEspera: 4th Intern. Medical. Congr.for Students and Young Doctors, May 17-19, 2012, Chisinau, Rep.of Moldova: Abstract Book. – Ch.:S.n01.,22, p.186-187
 3. Pavlovschi Iana, Pavlovschi Dana Articol: „Molecular and Physiological Mechanisms of Aging”, Scientific Annals: Vol. 1: Medico-biological and pharmaceutical problems. Chisinau, Republic of Moldova, 2009. p.171-176 http://library.usmf.md/
 4. Pavlovschi Iana, Pavlovschi Dana Abstract: „Role of biologically active sphingolipids in tumor growth”, International Conference of Young Researchers, november 9, 2007 Chişinău, Republic of Moldova, 5 ed.: Book of abstracts. p.80 http://www.pro-science.asm.md/docs/citc/rezumate_07.pdf
 5. Eduard Griniuc, Dana Pavlovschi. Functional anatomy of the thymus and it’s diseases // Scientific Annals: Vol. 1 Morphology of normal and pathology. – 2008. p. 73-76
  http://library.usmf.md/
 6. Pavlovschi Dana, Pavlovschi Iana Abstract: „Variants and developmental anomalies of the intestine”, International Conference of Young Researchers, november 9, 2007 Chişinău, Republic of Moldova, 5 ed.: Book of abstracts. p.87
 7. Pavlovschi D, Krupa M, Anurin I, Kantor I: Łagodne położeniowe zawroty głowy po epizodzie zaburzeń krążenia mózgowego po operacji neurochirurgicznej. Studium przypadku. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”
 8. Zaborowska D, Pavlovschi D, Woźniak M, Dzaman K, Anurin I, Kantor I.: Wpływ leku z grupy hydroxyzine na jakość zapisu szyjnych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”

Recenzje

Praca poglądowa „Refluks krtaniowo-gardłowy w chorobach laryngologicznych u dzieci” w czasopiśmie „Nowa Audiofonologia” 2021;10(1):48-52.

Prezentacje, konferencje, kongresy

Wszystkie wyżej wymienione publikacje zostały prezentowane na odpowiednich konferencjach.

 • Certyfikat uczestnictwa w 5-ym Międzynarodowym Kongresie Medycznym dla studentów i młodych lekarzy „MedEspera” z pracą naukową: „Pilot hearing screening in school age children in Republic of Moldova”, 14-17 maja września 2014 roku, Kiszyniów, Mołdawia
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie medycznym pt.: „Krwotok do przewodu pokarmowego, dylematy przy postępowaniu doraźnym”, prowadzący prof.dr hab.n.med. Krzysztof Zieniewicz, prodziekan ds. studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 7 października 2014 roku
 • Certyfikat uczestnictwa w części teoretycznej w 6-m Międzynarodowym Kursie Endoskopowej Chirurgii Zatok, 25-27 lutego, 2015, Kajetany, Polska
 • Certyfikat uczestnictwa w Krajowej Konferencji Otorynolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-twarzowej z uczestnictwem międzynarodowym”, 23-26 września, 2015, Krajowa, Rumunia

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Audiologicznego I Fonistrycznego od 2018
 • Członek Komitetu Organizacyjnego MedEspera the 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chisinau, Republic of Moldova, may 17-19, 2012
 • 2006 – 2007 Członek Koła Studenckiego Genetycznego
 • 2007-2008 Członek Koła Studenckiego Anatomicznego
 • 2008-2009 Członek Koła Studenckiego Fizjologii i Patofizjologii
 • Członek Organizacji Społecznej „Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii” od 2009 roku
 • Członek Organizacji Społecznej „Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii” od 2010 roku