Foniatria

Często miewasz chrypki? Twój głos jest zmieniony lub szybko się męczy?

Pracujesz zawodowo głosem? Twoje dziecko ma wadę wymowy lub opóźniony jej rozwój?

Dobry foniatra jest tym specjalistą, który może rozwiązać twoje problemy.

Foniatria jest dziedziną medycyny zajmującą się procesami wytwarzania dźwięków mowy.
Znaczenia prawidłowo funkcjonującego narządu mowy nie można przecenić – jest on podstawowym instrumentem komunikacji międzyludzkiej, a w wielu grupach zawodowych podstawowym narzędziem pracy. Poza zasadniczą funkcją mowy jaką jest przekaz werbalny, olbrzymie znaczenia w komunikacji mają również takie cechy głosu jak jego wysokość, natężenie i barwa. Poprzez dźwięki wyrażamy emocje, dlatego to jak mówimy i jak brzmi nasz głos tworzy nasz wizerunek.

Zaburzenia głosu i mowy są częstym i ważnym problemem klinicznym. Wady mowy najczęściej dotyczą dzieci, natomiast zaburzenia głosu występują równie często w populacji osób dorosłych, jak i dzieci. Przyczyną niedomagania głosu (dysfonii) mogą być zmiany organiczne w obrębie krtani (np. guzki głosowe, polipy, obrzęki, zmiany nowotworowe) oraz zaburzenia czynnościowe, tzn. nieprawidłowo pracujące mięśnie wewnątrz- i zewnątrzkrtaniowe.

Nierzadko do dysfonii dochodzi w wyniku nadmiernego wysiłku głosowego u osób nieprawidłowo posługujących się głosem. Bardzo często osoby wykonujące zawody stawiające znaczne wymogi narządowi głosowemu (dziennikarze, prawnicy, sędziowie, tłumacze, nauczyciele, konferansjerzy) nie przechodzą odpowiedniego szkolenie z techniki prawidłowej emisji głosu i dość szybko pojawiają się u nich problemy z głosem, które w istotny sposób mogą ograniczyć ich aktywność zawodową.

W każdym przypadku problemów z głosem i mową konieczna jest konsultacja lekarza foniatry lub audiologa, który w oparciu o specjalistyczne badania (np.videolaryngostroboskopię) prawidłowo zaplanuje i kompleksowo poprowadzi leczenie oraz rehabilitację.

Foniatra w Klinice Optimum w Warszawie

W naszej Klinice konsultacji foniatrycznych udzielają polecani w całym kraju specjaliści foniatrii i audiologii:

dr Ewa Kazanecka – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Wieloletni pracownik Katedry Audiofonolofii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autorka metody terapii zaburzeń głosu Rytmiczno-Ruchowa Rehabilitacja Głosu i adaptacji Metody Akcentów do języka polskiego. Od wielu lat pomaga i opiekuje się osobami  zawodowo posługującym się głosem.

dr Marta Grotthuss – absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Starszy asystent w Poradni Foniatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach prof. Marcusa Hessa w Stimmklinik w Hamburgu (wiodącej klinice leczenia zaburzeń głosu na świecie). Kursantka światowej sławy rehabilitanta głosu Jacoba Liebermana z Londynu, rehabilitująca pacjentów techniką manualną krtani według Jego protokołu.

dr Barbara Jamróz – absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii SP CSK WUM oraz starszy asystent w Pracowni Patofizjologii Mowy i Enodkopii Górnych Dróg Oddechowych. Ukończyła kurs akredytacyjny z zakresu endoskopowej oceny zaburzeń połykania (FESS). Absolwentka warsztatów prof. Marcusa Hessa w Hamburgu z zakresu zaburzeń głosu.

Dla osób pracujących zawodowo głosem zarówno mówionym, jak i śpiewanym Klinika Optimum opracowała program Voice Care.

W celu zapoznania się ze szczegółami programu VOICE CARE kliniknij tutaj.

Rehabilitacja głosu w Klinice Optimum

Rytmiczna Ruchowa Rehabilitacja Głosu

Problemy z głosem objawiają się zmianą brzmienia głosu i czuciowymi dolegliwościami ze strony szyi i gardła. Wynikają one z nieprawidłowego sposobu tworzenia głosu lub patologii krtani upośledzającej jej czynność fonacyjną.

Przywrócenie fizjologicznego mechanizmu tworzenia głosu jest celem postępowania foniatrycznego. Uzyskiwane jest ono poprzez rehabilitację funkcjonalną. Odpowiednio skoordynowane czynności oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne pozwalają poprawić jakość głosu, eliminują dolegliwości odczuwane podczas mówienia lub śpiewania oraz zwiększają wydolność narządu głosu.

Program pracy nad głosem, opracowany przez dr Ewę Kazanecką we współpracy z pedagogiem śpiewu Agatą Wrońską, skierowany jest nie tylko do osób z zaburzeniami głosu, ale również do osób zdrowych, które chcą poznać i udoskonalić czynności głosotwórcze.

Ćwiczenia wykorzystywane podczas rehabilitacji, dzięki obserwowaniu ciała, uczą pacjenta dobierania optymalnej aktywności mięśniowej do wykonywania ruchów związanych z tworzeniem głosu, odczuć towarzyszących przepływowi powietrza i rezonansowi. Jednocześnie pacjent poznaje właściwe brzmienie swojego głosu

Program Rytmiczno Ruchowej Rehabilitacji Głosu to zbiór rytmizowanych ćwiczeń o stopniowo zwiększanej trudności.  Wykorzystanie rytmu pomaga uporządkować i skoordynować ruchy ciała, a systematyczne wykonywanie zadań kształtuje zdrowe nawyki głosotwórcze.

Na cykl rehabilitacji składają się 30 minutowe sesje z terapeutą odbywające się 1 do 2 razy w tygodniu oraz codzienne, samodzielne ćwiczenia pacjenta.