Badanie słuchu

Badanie słuchu obejmuje 3 jednakowo ważne elementy wymienione poniżej:

  • Kliniczna ocena słuchu
  • Próby stroikowe
  • Audiometria impedancyjna

Zapraszamy na badania słuchu w Klinice Optimum w Warszawie

Kliniczną ocenę słuchu wykonuje się w gabinecie lekarskim prosząc pacjenta o powtarzanie słów wypowiadanych przez badającego z różną głośnością i z różnej odległości po kolei do obu uszu, zatykając przy tym ucho przeciwległe.

Próby stroikowe również są częścią konsultacji lekarskiej. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się stroiki (w muzyce zwane kamertonami), przykładając je do ucha i czaszki badanego. Wyniki prób stroikowych pozwalają ocenić czy przyczyną upośledzenia słuchu jest uszkodzenie samego ucha, czy też struktur nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji akustycznej do mózgu.

Audiometria jest badaniem słuchu z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i zawsze powinna być poprzedzona konsultacją lekarską.

Audiometria impedancyjna w Klinice Optimum w Warszawie:

  • Audiometria impedancyjna (tympanometria) – pozwala w nieinwazyjny i obiektywny sposób ocenić stan ucha środkowego. Badanie nie wymaga szczególnego zaangażowania ze strony pacjenta, trwa kilka minut i może być wykonane w każdym wieku. Audiometria impedancyjna najczęściej wykorzystywana jest w diagnostyce zaburzeń czynności trąbki słuchowej, wysiękowego zapalenia ucha środkowego, otosklerozy oraz w diagnostyce różnicowej niedosłuchów typu odbiorczego.
  • Badanie otoemisji akustycznych – obiektywna i szybka metoda pomiaru, nadająca się do badania pacjentów w każdym wieku, szczególnie jako badanie przesiewowe u małych dzieci i noworodków. Pozwala rozpoznać już niewielkie ubytki słuchu charakterystyczne dla początkowej fazy głuchoty.

Problemy ze słuchem skonsultujesz z audiologiem w naszej Klinice na Żoliborzu.