Badanie słuchu

Masz problemy ze słuchem? Teraz masz szansę na rozwiązanie tego problemu i odzyskanie pełnej sprawności słuchu, dzięki nowoczesnym badaniom!

Oferujemy pacjentom nowoszesne badania słuchu.

Kliniczną ocenę słuchu wykonuje się w gabinecie lekarskim prosząc pacjenta o powtarzanie słów wypowiadanych przez badającego z różną głośnością i z różnej odległości po kolei do obu uszu, zatykając przy tym ucho przeciwległe.

Próby stroikowe również są częścią konsultacji lekarskiej. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się stroiki (w muzyce zwane kamertonami), przykładając je do ucha i czaszki badanego. Wyniki prób stroikowych pozwalają ocenić czy przyczyną upośledzenia słuchu jest uszkodzenie samego ucha, czy też struktur nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji akustycznej do mózgu.

Audiometria jest badaniem słuchu z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i zawsze powinna być poprzedzona konsultacją lekarską.

Badania słuchu w Szpitalu Optimum

  • Audiometria impedancyjna (tympanometria) – pozwala w nieinwazyjny i obiektywny sposób ocenić stan ucha środkowego. Badanie nie wymaga szczególnego zaangażowania ze strony pacjenta, trwa kilka minut i może być wykonane w każdym wieku. Audiometria impedancyjna najczęściej wykorzystywana jest w diagnostyce zaburzeń czynności trąbki słuchowej, wysiękowego zapalenia ucha środkowego, otosklerozy oraz w diagnostyce różnicowej niedosłuchów typu odbiorczego.
  • Badanie otoemisji akustycznych – obiektywna i szybka metoda pomiaru, nadająca się do badania pacjentów w każdym wieku, szczególnie jako badanie przesiewowe u małych dzieci i noworodków. Pozwala rozpoznać już niewielkie ubytki słuchu charakterystyczne dla początkowej fazy głuchoty.
  • Audiometria tonalna – jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości. Celem badania jest ustalenie progu słyszenia.
  • Audiometria słowna – jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną.
  • Test drożności trąbki słuchowej (Próba ETF) – badanie umożliwia ocenę stanu ucha środkowego i drożności trąbki słuchowej. Uzupełnienie AI.

Pamiętaj, zdrowie słuchu to klucz do pełni życia. Nie czekaj, zrób pierwszy krok już dziś! Umów wizytę: 22 25 00 500.