Badanie głosu

Videolaryngostroboskopia (VLS) jest nowoczesną metodą badania krtani przy pomocy sztywnego i/lub giętkiego endoskopu z użyciem światła stroboskopowego, z możliwością dokumentacji filmowej i zdjęciowej.

Badanie głosu w Klinice Optimum w Warszawie

Obserwowanie wnętrza krtani w świetle stroboskopowym daje złudzenie, że fałdy głosowe poruszają się wolno lub wcale w trakcie fonacji, co pozwala na szczegółowe zbadanie struktury i czynności fałdów głosowych w trakcie całego cyklu wibracyjnego.
Videolaryngostroboskopia jest jednym z najważniejszych badań przeprowadzanych w diagnostyce zaburzeń głosu. Umożliwia dokładną ocenę morfologii i czynności fałdów głosowych. Obserwowanie wnętrza krtani w świetle stroboskopowym daje złudzenie powolnego ruchu fałdów głosowych w trakcie fonacji. Metoda ta jest szczególnie przydatna u osób zawodowo posługujących się głosem (np. nauczycieli, wykładowców, aktorów czy śpiewaków), u których już niewielkie zaburzenia w morfologii czy czynności fałdu głosowego powodują zaburzenia głosu, a co się z tym wiąże utrudniają bądź uniemożliwiają pracę głosem. Videolaryngostroboskopia pomaga także w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych krtani, blizn w obrębie fałdów głosowych, czy w diagnostyce różnicowej pomiędzy torbielami i guzkami głosowymi.
Ocena videolaryngostroboskopowa krtani pomaga lepiej zaplanować leczenie oraz oszacować rokowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń głosu.

Zapraszamy na badanie głosu w Warszawie w profesjonalnej klinice Optimum – Żoliborz.