23 sierpnia 2022
#Blog

Usuwanie migdałków podniebiennych za pomocą narzędzia elektrochirurgicznego BiZact

Klinika Optimum jest jedyną kliniką na Mazowszu i tylko jedną z trzech w Polsce, stosującą najnowocześniejszą metodę usuwania migdałków przy użyciu zaawansowanej metody elektrochirurgicznej. Choć dopiero od niedawna dostępne jest w naszym kraju, to już budzi ogromne zainteresowanie pacjentów, ze względu na swoją innowacyjność, minimalną inwazyjność oraz zdecydowanie skrócony czas gojenia.

Elektrochirurgiczne usuwanie migdałków

Tonsillektomia, czyli usuwania migdałków wykonywany jest już od czasów starożytnych. Ślady wskazujące na przeprowadzanie przed wiekami takich operacji odkryto w Egipcie i Indiach. Jednak ze względu na ograniczenia dawnych narzędzi, migdałki usuwano jedynie częściowo.

Dziś medycyna pozwala nam na użycie różnych technik zabiegowego usuwania migdałków podniebiennych w całości. Najczęściej wybieraną metodą jest operacja przy pomocy tradycyjnych narzędzi chirurgicznych, takich jak skalpel, nożyczki, czy raspator. Nieodzowne jest zastosowanie znieczulenia miejscowego bądź ogólnego. Czas trwania zabiegu to od 30 do 60 minut, natomiast sama rekonwalescencja zajmuje ok. 14 dni.

Jednak używanie ww. narzędzi już niebawem odejdzie w niepamięć. Wszystko za sprawą innowacyjnego elektrochirurgicznego urządzenia BiZact, służącego do małoinwazyjnego usuwania migdałków podniebiennych u dorosłych. Pozwala ono na nieosiągalną do tej pory precyzję . Ponadto znacząco skraca przebieg całej procedury, minimalizuje potencjalny ból, a także znacznie przyspiesza sam proces gojenia.

Usuwanie migdałków metodą BiZact – gwarancja bezpieczeństwa

Zabieg usuwania migdałków metodą BiZact przeprowadzany jest przez otolaryngologa przy znieczuleniu ogólnym i trwa kilkukrotnie krócej niż w przypadku standardowej metody. Na usunięcie obu migdałków potrzeba ok. kilkunastu minut. Jest to o tyle istotne, iż krótszy czas wykonywania procedury chirurgicznej bezpośrednio przekłada się na krócej trwającą narkozę, co z kolei w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko wystąpienia negatywnych następstw znieczulenia (np. nudności).

W trakcie trwania zabiegu przy użyciu elektronarzędzia, chirurg stopniowo oddziela migdałek od tkanek gardła oraz na bieżąco zamyka i przecina naczynia krwionośne odżywiające migdałek. Najwyższa precyzja osiągana jest dzięki wiązce promieniowania o niewielkiej średnicy, która ogranicza efekt termiczny tylko do operowanej okolicy. Po kilkunastu minutach migdałek jest już usunięty, a lekarz, jeśli zajdzie taka potrzeba, zamyka naczynia, które potencjalnie mogłyby stać się źródłem krwawienia w okresie pooperacyjnym.

W przeciwieństwie do standardowych metod usuwania migdałków podniebiennych, użycie ww. technologii w większości przypadków umożliwia przeprowadzenie procesu w trybie chirurgii jednego dnia. Oznacza to, że jeśli podczas obserwacji pacjent nie wykaże niepożądanych reakcji, bądź nie znajduje się w grupie ryzyka, będzie mógł on opuścić placówkę już w 3-4 godzin po zabiegu. Poniżej animacja z przebiegu opercji przy pomocy elektrochirurgicznego urządzenia BiZact:

Szybszy powrót do zdrowia

Przy użyciu tradycyjnych metod, okres powrotu do zdrowia po operacji wynosi ok. 14 dni. Natomiast zabieg wykonany narzędziem elektrochirurgicznym pozwala pacjentowi na powrót do codziennych aktywności już po kilku dniach. Wynika to z faktu minimalnej inwazyjności i tego, że cały proces przebiega praktycznie bezkrwawo.

Nie ma również konieczności długotrwałego stosowania środków przeciwbólowych, gdyż ból odczuwany po zabiegu jest mniejszy niż w przypadku metod tradycyjnych. Ze względu na powyższe, usuwanie migdałków Warszawa podniebiennych za pomocą elektronarzędzia BiZact jest obecnie najlepszą alternatywą dla standardowych, dość bolesnych metod chirurgicznych. Sprawdź też czym jest trzeci migdał u dziecka.