23 sierpnia 2022
#Blog

Twoje dziecko często krzyczy i bywa zachrypnięte? Czy wiesz, że może to mieć wpływ na stan i jakość jego głosu?

Według Światowej Organizacji Zdrowia już nawet 30% społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych używa swojego głosu w celach zawodowych. W najbliższej przyszłości będzie ich coraz więcej. Istnieje więc duża szansa, że głos odegra ważną rolę także w karierze i wykonywanym zawodzie Twojego dziecka.
Niestety okazuje się, że coraz więcej dzieci cierpi z powodu braku odpowiedniej higieny głosu u dziecka. Według badań amerykańskiego Instytutu Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych najczęstszymi chorobami głosu u dzieci są guzki głosowe. Występują one u osób, które forsują fałdy głosowe poprzez krzyk, głośne mówienie, częsty głośny płacz i nieprawidłową emisję głosu. Niestety dotyczy to również dzieci używających głosu podczas niewinnej zabawy. Sprawdź, jakie mogą wsytąpic zaburzenia głosu.

Czy guzki głosowe to poważna choroba i jak ją leczyć?

Guzki fałdów głosowych potocznie nazywamy guzkami śpiewaczymi lub guzkami krzykaczy. „Są to najczęściej niewielkie (wielkości główki szpilki) zgrubienia, symetrycznie zlokalizowane na brzegach fałdów głosowych – tłumaczy Ewa Kazanecka, foniatra z Kliniki Optimum. – Powstają one jako uraz mechaniczny wskutek zbyt silnego uderzania o siebie fałdów głosowych”. „Na etapie początkowym, kiedy diagnozowane zmiany w narządzie głosu to guzki miękkie, zazwyczaj wystarcza zmiana przyzwyczajeń i rehabilitacja głosu” – mówi logopeda i terapeuta głosu Anna Cioch z Kliniki Optimum. W późniejszym etapie, gdy w obrębie guzków dojdzie do trwałych zmian i przekształcą się one w formę guzków twardych, może konieczne być leczenie mikrochirurgiczne. Niestety guzki mogą być przyczyną dyskwalifikacji z wykonywania zawodów, które związane są ze zwiększonym wysiłkiem narządu głosu (śpiewak, aktor).
Szczególną opieką foniatryczną powinno być objęte każde dziecko zaczynające przygodę ze śpiewaniem lub grą aktorską. Większość publicznych szkół uczących wokalu, w trosce o  przyszłych artystów, wymaga obligatoryjnie opinii lekarza foniatry przed rozpoczęciem nauki w takiej szkole.
Według badań Fundacji Głosu (The Voice Fundation) do powstania guzków głosowych u dzieci dochodzi zazwyczaj przez nieodpowiednie nawodnienie organizmu prowadzące do suchości błon śluzowych, co prowadzi do zmian w obrębie narządu głosu. Fundacja wskazuje na problem zbyt małej podaży płynów szczególnie w przedszkolach i żłobkach. Dzieci nie pamiętają o piciu wody, a nauczyciele rzadko kiedy przypominają im o tym. Tymczasem woda powinna być dostępna w każdej sali podczas całego dnia.
Zaskakujące? Tak, ale waga problemu została potwierdzona badaniami. Nawodnienie organizmu, a tym samym także narządu głosu, jest niezwykle ważne w codziennej higienie głosu dziecka. Jakość głosu i jego siła są bardzo mocno wspierane poprzez płyny ustrojowe, a ich optymalny poziom utrzymuje się jedynie przy odpowiednim nawodnieniu organizmu. Warto wiedzieć, jak dbać o higienę głosu.
Yiu i Chan przeprowadzili w Japonii bardzo ciekawy eksperyment na piosenkarzach karaoke. W badaniu wzięło udział 20 wokalistów, których podzielono na dwie grupy po 10 osób.
Pierwsza z nich miała możliwość przerwy na napicie się 100 ml wody, kiedy czuła taką potrzebę. Druga grupa śpiewała bez przerwy i bez nawodnienia. Wynikiem eksperymentu był wydłużony czas śpiewania grupy pijącej wodę. Osoby nawadniające się regularnie śpiewały także głośniej. Jest to dowód na pozytywny i zbawczy wpływ wody na głos. A czy Twoje dziecko pije odpowiednią ilość wody ciągu dnia? Pamiętaj, że jeżeli chcesz zadbać o głos swojego dziecka, to niezbędne jest także wykluczenie zachowań, w których dziecko nadużywa głosu.
Sprzyja temu:
  • nauka zasad „turn talkingu” (mówienie na zmianę, nie wchodzenie sobie w słowo i nie przekrzykiwanie się);
  • mówienie z miękkim nastawieniem głosowym;
  • wprowadzenie zasady „mówimy kiedy się widzimy”, która polega na tym, że podczas mówienia jesteśmy w zasięgu swojego wzroku, aby zapobiec głośnemu mówieniu i krzyczeniu na odległość.

Inne podawane przez WHO powody powstawania guzków głosowych:

  • niewłaściwa emisja głosu, jej intensywność i długotrwałość,
  • posługiwanie się niewłaściwym, zbyt wysokim głosem,
  • forsowanie głosu,
  • nieleczone ostre i przewlekłe zapalenie krtani,
  • zaburzenia hormonalne,
  • niewłaściwe napięcie mięśni szkieletowych ( zmniejszenie napięcia jednych i zwiększenie napięcia innych grup mięśniowych)i niewydolność narządu głosowego,
  • obecność wad wrodzonych narządu głosowego (asymetria chrząstek krtani, podśluzówkowy rozszczep podniebienia, niedomoga koordynacyjna) osłabiających wydolność narządu głosowego, jego łatwe męczenie się przy stosunkowo niewielkim wysiłku głosowym.
O stanie narządu głosu dziecka oraz rehabilitacji potrzebnej w przypadku guzków głosowych możesz dowiedzieć się więcej w trakcie konsultacji foniatrycznej podczas Dni Głosu w Klinice Optimum na warszawskim Żoliborzu. Warto pamiętać, że wcześniejsze badania oznaczają mniej powikłań w przyszłości.