23 sierpnia 2022
#Blog

Sialoendoskopia w diagnostyce i leczeniu schorzeń gruczołów ślinowych - analiza doświadczeń własnych

Dr Paweł Szwedowicz był jednym z prelegentów na XLVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głosy i Szyi, który odbył się w Katowicach w dniach 5-8 września 2018. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Doktora na temat „Sialoendoskopia w diagnostyce i leczeniu schorzeń gruczołów ślinowych – analiza doświadczeń własnych”.

Sialenoskopia – co to takiego?

Sialenoskopia to mało inwazyjna technika, która pozwala na uwidocznienie światła przewodów dużych gruczołów ślinowych przy pomocy miniaturowych, półsztywnych endoskopów. Zagadnienie to zostało po raz pierwszy opisane w 1990 roku (Katz). Ograniczyła ona wykonywanie sialografii oraz zmniejszyła liczbę operacji usunięcia ślinianek z powodu zmian o charakterze obstrukcyjnym.

 

Sialenoskopia Diagnostyczna:

  • Zespół obstrukcyjny dużych gruczołów ślinowych (nawracające obrzęki ślinianek podczas posiłków)
  • Nawracające młodzieńcze zapalenie ślinianki przyusznej
  • Zespół Sjögrena
  • Guzy łagodne – biopsja przezprzewodowa

 

Sialenoskopia Interwencyjna:

Usunięcie zmian obturujących przewody ślinowe

  • Kamienie (sprawdź czym jest kamica ślinianki)
  • Czopy śluzowy, włóknikowe
  • Polipy
  • Błoniaste zwężenia
  • Poszerzenie zwężonych odcinków przewodów ślinowych
Sialoendoskopia jest doskonałym narzędziem do diagnostyki i terapii patologii układów przewodowych dużych gruczołów ślinowych. Stanowi cenne uzupełnienie standardowych badań obrazowych i nierzadko jest badaniem niezbędnym do postawienia ostatecznej, precyzyjnej diagnozy. Ma szerokie zastosowanie w leczeniu zmian obstrukcyjnych ślinianek i znacząco może ograniczyć wskazania do usuwania ślinianek. Jako technika mało inwazyjna charakteryzuje się minimalną liczbą przeciwwskazań i niskim ryzykiem powikłań.
Sprawdź też ofertę USG ślinianek Warszawa w naszej kilinice.