22 sierpnia 2022
#Aktualności

Nawigacja pola operowanego - doskonalimy się dla Ciebie!

Chirurgia nawigowana obrazem – udoskonalona technika śródoperacyjna leczenia schorzeń laryngologicznych. Koncepcja precyzyjnego ustalenia pozycji względem znanych punków odniesienia została przeniesiona na pole medyczne. Jest to szczególnie przydatne w technikach minimalnie inwazyjnych jak np. endoskopowa chirurgia zatok przynosowych.

Dzięki takiemu podejściu stwarzamy szansę na precyzyjne prowadzenie zabiegu operacyjnego przy znacznie zmniejszonej traumatyzacji tkanek, do której dochodzi podczas wytwarzania dostępu do chorobowo zmienionego ogniska. W tych przypadkach zastosowanie nawigacji w polu operacyjnym umożliwia bezpieczne i precyzyjnie prowadzenie instrumentów chirurgicznych i minimalizuje uszkodzenie tkanek operowanego regionu. Wprowadzenie chirurgii nawigowanej obrazem, która łączy zalety technik endoskopowych i badań obrazowych, umożliwiło uzyskanie trójwymiarowej, trzypłaszczyznowej orientacji anatomicznej w polu operacyjnym.

Zalety techniki:

  • zmniejszenie inwazyjności zabiegów dzięki bardziej bezpośredniemu dostępowi do miejsc, które są celem operacji,
  • zmniejszenie rozległości pola operacyjnego,
  • bardziej precyzyjne i doszczętne usuwanie zmian chorobowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w czasie zabiegu operacyjnego, zmniejszenie liczby powikłań w czasie zabiegów chirurgicznych, szczególnie takich, których celem jest usunięcie zmian chorobowych umiejscowionych w trudno dostępnych rejonach anatomicznych,
  • skrócenie czasu operacji,
  • skrócenie czasu hospitalizacji związane z mniejszym naruszeniem tkanek