22 sierpnia 2022
#Aktualności

Hydrodebrider

Nasza klinika oferuję metodę leczenia systemem Hydrodebrider, która jest zgodna z najwyższymi światowymi standardami. Skuteczność tego systemu potwierdza wiele renomowanych ośrodków na całym świecie, specjalizujących się w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest chorobą nie tylko bardzo trudną do leczenia, lecz także wywierająca wpływ na społeczeństwo w odniesieniu do jakości życia i kosztów ekonomicznych. Przez ostatnie dwie dekady jesteśmy świadkami znacznych zmian w strategii leczenia PZZP zarówno zachowawczego (głównie farmakologicznego), jak i chirurgicznego. Ciągle jednak stwierdza się znaczną liczbę chorych cierpiących z tego powodu. Szczególnie trudni terapeutycznie są pacjenci z PZZP, u których mimo chirurgicznego otwarcia zatok i właściwej celowanej antybiotykoterapii występują oporne i nawracające, niepoddające się leczeniu infekcje. Przyczyną nieskuteczności antybiotykoterapii jest często produkcja przez mikroorganizmy zasiedlające zatoki biofilmu – warstwy ochronnej, która ogranicza wniknięcie i działanie antybiotyku. Hydrodebrider- ta, określana w medycynie „minimalnie inwazyjna procedura” jest wielkim postępem w terapii. Urządzenie posiada dwa rodzaje jednorazowych końcówek do płukania: pierwsza do zatok szczękowych, sitowych i klinowych oraz druga do zatok czołowych. Każda z dwóch rękojeści urządzenia gwarantuje obrotowe płukanie zatok o zasięgu 270 stopni roztworem soli fizjologicznej pod ciśnieniem 5 ml/s z jednoczasowym odsysaniem wypłukanych zmian pozapalnych zawierających także mikroorganizmy i ich materiały przemiany materii. System pomaga usunąć biofilmy bakteryjne, które sprzyjają nawrotom przewlekłego zapalenia zatok.