22 sierpnia 2022
#Aktualności

Dr Norbert Górski jako Wolontariusz w Rwandzie

Doktor Norbert Górski na co dzień zajmuje się leczeniem schorzeń laryngologicznych, poczynając od terapii zachowawczych – głównie farmakoterapii po leczenie inwazyjne – chirurgiczne. W jego zakresie zainteresowań przoduje chirurgia rekonstrukcyjna twarzy, szczególnie w przypadkach gdy konieczny jest zabieg po rozległych urazach twarzy. Szczególną troską dr Norbert obejmuje chorych z nowotworami w obrębie głowy i szyi, które często skłaniają do radykalnych resekcji. Jako chirurg, ale przede wszystkim człowiek stara się pamiętać o aspekcie estetycznym tego typu zabiegów, tak aby zachować jak największy komfort pacjenta w uwadze na jego sferę psychologiczną. Podczas pierwszego pobytu w Rwandzie jako wolontariusz przeprowadził wiele operacji podczas których konieczne było usunięcie masy guza w okolicy głowy lub szyi. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie nie tylko uchroniło pacjentów przed bliskim utracie zdrowia czy życia, ale także umożliwiło naturalne funkcjonowanie. Mimo tego, że głównym obszarem działań doktora Górskiego była chirurgia, kontakt z pacjentem nie był jedynie ograniczony do sali operacyjnej. Z własnej chęci i potrzeby bycia z chorym w całym procesie leczenia, doktor Górski spędzał dużo czasu z chorymi kierując się przekonaniem, że pacjent ma ogromną potrzebę obecności nie tylko swojego lekarza ale drugiego człowieka. Ten aspekt służby pacjentowi przyświecał Panu Norbertowi przez cały czas jego pracy zarówno za granicą jak i kraju. To także stało się źródłem motywacji do zgłoszenia się do wolontariatu i wykorzystania wieloletniego doświadczenia w rejonach gdzie jest ono niezwykle potrzebne. Pierwszy wyjazd jako Wolontariusz pan Norbert odbył w zeszłym roku, wtedy wówczas jako chirurg ale przede wszystkim człowiek, który pragnie poświecić swój czas i pomoc spędził kilka tygodni w szpitalu w Rwandzie. Podczas 6-tygodniowego pobytu doktora w Rwandzie przeprowadził on wiele szkoleń dla tamtejszego personelu medycznego, zwiększając świadomość i wiedzę na temat opieki przed i pooperacyjnej. Przeprowadził kilkanaście zabiegów operacyjnych w obrębie głowy i szyi, wielokrotnie w przypadkach ratujących życie. Podczas pobytu prowadzone były także konsultacje medyczne i wykonane badania laryngologiczne. Praca w warunkach często dalece odbiegających od standardów leczenia stała się źródłem satysfakcji i jeszcze większej chęci kontynuowania pomocy jako Wolontariusz.