23 sierpnia 2022
#Blog

Czy klimatyzacja ma wpływ na zdrowie?

Klimatyzacja a wpływ na zdrowie

Klimatyzacja, zwłaszcza w letnie, upalne dni, jest integralną częścią naszego obecnego stylu życia. Uznaje się, że klimatyzacja prawdopodobnie zapewnia ludziom więcej korzyści niż niedogodności. Poprawia jakość snu i komfort życia, szczególnie wśród osób, którym przeszkadza ciepło (np. kobiet w ciąży lub podczas menopauzy, gdy występują uderzenia gorąca) oraz może zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Zastanawiasz się jakie powiązanie ma klimatyzacja a zdrowie? Jej działanie ma również korzystny wpływ dla osób mających problemy sercowo-naczyniowe lub objawy związane z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, objawiająca się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dodatkowo, korzystanie z centralnej klimatyzacji, poprzez odfiltrowywanie cząsteczek pochodzących z zanieczyszczeń zewnętrznych, powoduje mniejsze zanieczyszczenie powietrza przenikającego do wnętrza w porównaniu z otwartymi oknami.

Szkodliwy wpływ klimatyzacji na zdrowie?

Pomimo wielu zalet, wpływ klimatyzacji na zdrowie może być negatywy. Badania pokazują, że ludzie pracujący w klimatyzowanych środowiskach mogą odczuwać migreny, przewlekłe bóle głowy oraz zmęczenie i rozdrażnienie. Mogą również doświadczać ciągłego podrażnienia i przekrwienia błony śluzowej nosa a także trudności w oddychaniu. To sprawia, że ​​stają się bardziej podatni na przeziębienie, grypę i inne choroby. Te pozornie niezwiązane ze sobą objawy często nazywa się syndromem chorego budynku. WHO wśród objawów wymienia również dolegliwości alergiczne, takie jak zapalenie śluzówek, przewlekłe zapalenie krtani, oskrzeli, suchy kaszel. A także przesuszenie i łuszczenie skóry twarzy, rąk, uszu.
Z używaniem klimatyzacji wiążą się również inne, poważne schorzenia, na które ludzie zapadają w wyniku przebywania w zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym. Pogłębiające się problemy z astmą i alergie to dwa najczęstsze problemy zdrowotne. Urządzenia klimatyzacyjne, nieodpowiednio konserwowane, mogą rozprzestrzeniać pyłki, zarodniki pleśni, grzyby, roztocza, bakterie i wirusy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powietrze, które krąży w ich domach, jest dwukrotnie bardziej niebezpieczne niż powietrze na zewnątrz, ponieważ przenosi zarodniki pleśni. Gdy maszyna jest włączona, uwalnia te szkodliwe zanieczyszczenia do powietrza.
Przedłużająca się ekspozycja na klimatyzację może przyczynić się do pogorszenia astmy i rozwoju zakażeń płuc wynikających z tego stanu. W ostatnich latach częstość występowania astmy znacznie wzrosła w wielu krajach, astma stała się globalnym problemem zdrowia publicznego i problemów społecznych. Dane z badań pokazują, że główną przyczyną wzrostu zachorowalności na astmę i jej rozpowszechnienia może być zmiana środowiska wewnętrznego i alergenów unoszących się w powietrzu, zwłaszcza alergenów roztoczy kurzu. Roztocza, będące najczęstszymi alergenami wziewnymi w pomieszczeniach, mogą powodować ogólnoustrojowe choroby alergiczne, nie tylko astmę, ale również alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, wyprysk atopowy i pokrzywkę. Używając klimatyzatora po pewnym czasie, na filtrach osadza się wiele cząstek kurzu, drobnoustrojów, roztoczy i pleśni. Kiedy ludzie ponownie włączają klimatyzator, wyżej wymienione, szkodliwe substancje, przedostają się i rozprzestrzeniają się w sposób dynamiczny w powietrzu będącym wewnątrz pomieszczenia. W ostatnich latach poprzez upowszechnienie stosowania urządzeń takich jak klimatyzator i nawilżacz, środowisko życia stało się coraz bardziej zamknięte, co sprzyja wystąpieniu chorób alergicznych.

Klimatyzacja a zdrowie

Stosowanie klimatyzacji jest zazwyczaj zalecane dla alergików sezonowych, ponieważ ogranicza narażenie na pyłki obecne w powietrzu na zewnątrz, które są odpowiedzialne za sezonowe objawy alergii. Jednak systemy klimatyzacji, zwłaszcza jeśli są słabo konserwowane, mogą zawierać wysokie ich stężenie, co sprzyja kontaktowi z alergenami, powodując nasilenie objawów. Mimo, że większość zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nie wywołuje reakcji alergicznych u osób zdrowych, może nasilić występujące objawy u osób nadwrażliwych, a mianowicie dzieci, osób starszych i mających problemy zdrowotne (osłabiony układ odpornościowy, astma, ciężkie alergie u dzieci, inne choroby układu oddechowego itp.). Klimatyzacja uwalnia zarodniki w powietrzu, które są następnie wdychane. Dlatego też, w celu powstrzymania rozwoju pleśni kluczowe jest systematyczne i dokładne czyszczenie oraz odgrzybianie systemu klimatyzacyjnego i wymiana filtrów.

Choroby przenoszone przez powietrze

Zastanawiasz się jakie moga być objawy choroby od klimatyzacji? Wiadomo również, że używanie klimatyzatorów przyczynia się do występowania chorób przenoszonych przez powietrze, takich jak Legionelloza, zwana również chorobą legionistów. Ta potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna dróg oddechowych, powoduje wysoką gorączkę, dreszcze, kaszel i zapalenie płuc. Inne objawy obejmują ból brzucha, biegunkę i dezorientację. Badania laboratoryjne mogą wykazywać zmniejszoną czynność nerek, a RTG klatki piersiowej często wykazuje zapalenie płuc. Trudno jest odróżnić chorobę legionistów od innych rodzajów zapalenia płuc wyłącznie na podstawie występujących objawów, dlatego też chorobę legionistów potwierdzają testy laboratoryjne wykrywające obecność bakterii, Legionella pnuemophila lub obecność innych bakterii w rodzinie Legionellaceae. Bakterie Legionella, które są odpowiedzialne za infekcję, występują m.in. w systemach klimatyzacyjnych i w wannach z hydromasażem (rozprzestrzenia się łatwiej w obecności ciepłej i stojącej wody).
Poza Legionellozą bakterie Legionelli wywołują również znacznie łagodniejszą, pozapłucną chorobę zwaną gorączką Pontiac. Nie obserwuje się w niej zajęcia płuc, a jej przebieg przypomina zwykłą grypę. Szczególnie niebezpieczna, z dużym odsetkiem śmiertelności, jest natomiast ciężka postać pozapłucna Legionellozy, w której bakteria atakuje inne niż płuca tkanki i narządy. Są na nią narażeni głównie diabetycy oraz chorzy z obniżoną odpornością, na przykład osoby po przeszczepach przyjmujące leki immunosupresyjne. Zakażona Legionellą klimatyzacja może rozsiewać bakterie w promieniu ponad 1 kilometra.

Zapalenie zatok od klimatyzacji

Powiązanie – klimatyzacja a zatoki – idzie w parze. Osoby cierpiące na przewlekłe zapalenie zatok również powinni ostrożnie korzystać z klimatyzacji. Przyczyną większości przewlekłych zakażeń zatok są grzyby. Z jednej strony klimatyzacja może oczyścić powietrze, które nie jest wypełnione substancjami zanieczyszczającymi lub alergenami zewnętrznymi. Jednak, jak zostało wspomniane powyżej, nieodpowiednio czyszczona może przenosić grzyby – przez brudny filtr, więcej zanieczyszczeń jest zbieranych i wdmuchiwanych do domu, co nie sprzyja swobodnemu i łatwemu oddychaniu. Typowymi objawami są katar, przekrwienie błony śluzowej nosa, utrata węchu i bóle głowy. Często przewlekłe zapalenie prowadzi do schorzeń takich jak polipy zatok, małych wzrostów w kanałach nosowych, które utrudniają oddychanie. Przyczyną może być m.in. klimatyzator. Stąd, możliwe jest zapalenie zatok od klimatyzacji.
Ponadto, centralne systemy klimatyzacji, zwłaszcza ustawione na zbyt niską temperaturę, mogą prowadzić lub pogarszać inne objawy i problemy zdrowotne. Korzystanie z klimatyzacji przyczynia się do zwiększania objawów niskiego ciśnienia krwi, utraty głosu, bólu gardła, artretyzmu oraz choroby Raynauda (występujące pod wpływem zimna zaburzenia przepływu krwi w małych naczyniach tętniczych w obrębie rąk, rzadziej stóp). Osoby spędzające dużo czasu w klimatyzowanym środowisku, coraz bardziej nie tolerują gorących letnich temperatur. Jest to spowodowane głównie szokiem termicznym występującym w wyniku przejścia z chłodnego środowiska do upalnego powietrza na zewnątrz.

W przypadku wystąpienia objawów opisanych powyżej – skontaktuj się z nami!

Klimatyzacja ma wiele zalet z punktu widzenia zdrowia i dobrego samopoczucia, ale nie jest pozbawiona ryzyka. Dlatego też najlepiej korzystać z niej z umiarem, unikać znacznych różnic między temperaturami wewnątrz i na zewnątrz (zalecany jest maksymalny zakres 8° C). Należy również regularnie sprawdzać, czy wszystkie systemy klimatyzacji oraz filtry są konserwowane, czyszczone i wymieniane. W przypadku występowania wyżej opisanych dolegliwości zdrowotnych, zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką. Skorzystaj z porad takich lekarzy jak: laryngolog, alergolog i innych specjalistów.